INFORMATIE

Beroepsgeheim

Counselors zijn gebonden aan een ethische code die ons verplicht het besprokene onder beroepsgeheim vertrouwelijk te behandelen. Dit houdt in dat u ervan op aan kunt dat derden niet op de hoogte worden gebracht van uw problemen, tenzij u daar zelf om vraagt. Als u wilt dat bijvoorbeeld uw huisarts geïnformeerd wordt, dan doe ik dat alleen na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Ethische Code

Een goede counselor/coach werkt altijd volgens een ethische code waarnaar hij of zij counseling aanbiedt. Deze code omvat grofweg 6 belangrijke basiselementen:

• Verantwoordelijkheid

Tijdens het counselen moet de counselor al het mogelijke doen om de veiligheid van zijn of haar cliënt(e) te garanderen. Counseling is een vorm van hulpverlenen. Uitbuiting, in wat voor vorm dan ook, is nooit toegestaan. Ongeacht de setting of het counselingstarief; de counselor moet altijd werken volgens de hoogste ethische standaard.

• Anti discriminatieregels

De counselor moet zicht bewust zijn van zijn of haar eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen. De counselor moet ervoor zorgen dat hij of zij een
anti discriminerende houding en gedrag aanneemt.

• Vertrouwelijkheid

De counselor moet op het hoogste niveau vertrouwelijkheid bieden, omdat hij of zij de privacy van zijn of haar cliënten respecteert. Hierdoor bouwt de counselor de vertrouwensband op die noodzakelijk is voor het counselen.

• Contracten

De counselor moet de condities en voorwaarden, waaronder hij of zij counseling aanbiedt,vooraf aan zijn cliënt(e) duidelijk maken.
Bij tussentijdse verandering hiervan moet de counselor vooraf met cliënt (e) overeenstemming bereiken.

• Grenzen

Tijdens en rond de counselingsrelatie moet de counselor duidelijke grenzen stellen en in acht nemen. Hij of zij moet altijd rekening houden met de effecten van overlappende, dubbele en/of al bestaande relaties.

• Competentie

De counselor moet al het mogelijke doen om de kwaliteit van zijn of haar werk te controleren, zijn of haar  eigen competenties te verbeteren en om steeds binnen de grenzen van zijn of haar competenties te werken. De counselor moet regelmatig gebruikmaken van geschikte supervisie en/of intervisie.